ΑΝΤΙΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Η Target Security ειδικεύεται στον τομέα της Αντιπειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό εξασφαλίζοντας  τα καθήκοντα Αξιωματικού Ασφαλείας πλοίου παρακάτω αντικείμενα ασφαλείας:

 • Αντιδράσεις σε Περιπτώσεις Επίθεσης ή ύποπτης προσέγγισης
 • Εκτίμηση Απειλής (Risk Assessment)
 • Σχεδιασμός Ασφάλειας Πλοίου
 • Δήλωση Ασφάλειας (DOS)
 • Συστήματα Ασφαλείας πλοίου και ενεργοποίησή τους σε έκτακτη κατάσταση
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Καθήκοντα Υπευθύνου Ασφαλείας Ναυτιλιακής εταιρείας (CSO)
 • Safe room και οργάνωσής του στο πλοίο
 • IRTC και χρησιμότητά του
 • Βασικές αρχές προσωπικής Ασφάλειας
 • ISPS code και εφαρμογές του σε έκτακτες καταστάσεις
 • «Ντύσιμο» πλοίου πριν την είσοδο σε επικίνδυνες περιοχές με κοντσερτίνα, δοκούς, συρματόπλεγμα φύλλα χάλυβα

Επιπλέον, οι αξιωματικοί ασφαλείας πλοίων της Target Security είναι πιστοποιημένοι σε αντίστοιχα σχολεία εκπαίδευσης της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.