ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Η Target Security προγραμματίζει εκπαιδευτικά σεμινάρια πιστοποιημένης κατάρτισης :

1.SHIPPING - ANTIPIRACY - I.S.P.S. CODE ( Maritime Security)

  • Στοιχεία για την παγκόσμια πειρατεία.
  • ISPS CODE – ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ
  • ΙΜΟ - λοιποί Διεθνείς Οργανισμοί και δράσεις για την αντιμετώπιση της πειρατείας.
  • Αναγκαία στοιχεία γνώσεων ναυτιλίας που διευκολύνουν την εκτέλεση της αποστολής, τη διαβίωση στο πλοίο και τη συνεργασία Φρουρών  - Πλοιάρχου – πληρώματος.
  • Σχέδιο Ασφαλείας Πλοίου.
  • Καθήκοντα Αξιωματικών Ασφάλειας.
  • SAFETY - A’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

2. BODY LANGUAGE