Συναυλία - Martin Turner's Wishbone Ash

Η Target Security ανέλαβε τη φύλαξη, την οργάνωση της ασφάλειας και το operational management, της συναυλίας του Martin Turner's Wishbone Ash στο κύτταρο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018.