Προσωπικό

Η  εταιρεία μας πλαισιώνεται από τα πιο ικανά στελέχη της ελληνικής αγοράς,  όπως ειδικά εκπαιδευμένους σωματοφύλακες αλλά και εξειδικευμένους φρουρούς στις φυλάξεις, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος Security.

Το προσωπικό της αποτελείται από έμπειρα και άρτια εκπαιδευμένα σε 12 διαφορετικές κατηγορίες φυλάξεων ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό τουςπροέρχονται από το χώρο του αθλητισμού, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα πειθαρχημένους, με συγκροτημένη σκέψη και προσηλωμένους στην άψογη διεκπεραίωση της φύλαξης.Η εκπαίδευση τους έχει αποκτηθεί είτε από τις Ελληνικές Δυνάμεις του Στρατού, είτε από συνεργασία της εταιρείας μας με οίκους του εξωτερικού (μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκπαίδευσης).

Όλοι οι φύλακες της εταιρείας εκπαιδεύονται συνεχώς, επάνω σε πραγματικά δεδομένα και όχι μόνο υπό την μορφή μαθημάτων και σεμιναρίων. Επιπλέον, είναι όλοι εκπαιδευμένοι σε θέματα πυρασφάλειας και απεγκλωβισμού από ασανσέρ. Τέλος, εξειδικεύονται στη διαχείριση του πλήθους σε εκδηλώσειςμεγάλης πληθυσμιακής συνάθροισης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η εταιρεία μας και στον τρόπο φύλαξης, δηλαδή στο ήθος, την εμφάνιση, τη διακριτικότητα, την εχεμύθεια που πρέπει να διαθέτει κάθε φρουρός και που είναι από τα βασικά πιστεύω της εταιρείας, για τη δημιουργία προϋποθέσεων φύλαξης και προστασίας υψηλού επιπέδου.

Η «TARGET SECURITY» είναι μια εταιρεία με τη μοναδικότητα να μπορεί να διαθέσει το προσωπικό του ανάλογα με τις απαιτήσεις της φύλαξης.Αξιοσημείωτο είναι επίσης, πως όλα τα στελέχη της εταιρείας μας, έχουν παρακολουθήσει και έχουν Πιστοποιητικά σχολείων Body Guarding και είναι εξειδικευμένα σε προσωποφυλάξεις υψηλού βαθμού επικινδυνότητας και απαιτήσεων.